Mlaku-mbungkuk (Akhlaq Jawa)

  Seorang teman menulis begini :  ” Ia yang pandai menjaga diri ketika sendiri seharusnya menjadi lebih pandai ketika telah menikah. Ia yang pandai menjaga perasaan orang lain, menyembunyikan perasaannya dan menumbuhkan empati kepada sesama telah mampu menjaga kehormatan diri dan saudara terutama yang  seiman.” Menjaga, selalu bersinggungan dengan personal maupun attitude.  Menjaga adalah berusaha […]

SelanjutnyaMore Tag
Scroll to top